Denis gasto Temple • Logo
📞 Rezervacije
0
No products in the cart.

Uslovi korišćenja

Saglasnost sa uslovima korišćenja

Svi posetioci website-a denisgastrotemple.rs su u obavezi da pažljivo pročitaju Uslove korišćenja ovog website-a i u slučaju neslaganja sa navedenim uslovima ne treba nastaviti sa daljim korišćenjem sajta. U suprotnom, smatra se da su prihvatili i da su saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja.

Ograničenje odgovornosti
Ulaskom na  website denisgastrotemple.rs, posetioci/korisnici stranica i usluga Denis gastro Temple-a prihvataju upotrebu sajta na sopstvenu odgovornost, što podrazumeva da niko od strana uključenih u kreiranje, izradu i upotrebu ovog website-a ne snosi ni najmanju odgovornost. Denis gastro Temple-a nije odgovoran, bez ograničenja, za bilo kakvu direktnu, slučajnu, naknadnu ili indirektnu štetu, ili troškove bilo koje vrste (uključujući pravne troškove, stručne takse ili druge troškove), koji mogu nastati direktno ili indirektno od pristupa, korišćenja ili istraživanja website-a ili prilikom preuzimanje bilo kakvog materijala, teksta, podataka, slika, video i audio fajlova sa website-a, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica virusa, bagova, ljudskog delovanja ili izostanka delovanja, u kompjuterskim sistemima, telefonskim linijama, računarskom hardware-u, software-u, programskom kvaru ili bilo koje druge greške, propusta ili kašnjenja u prenosu od strane računara ili mrežne konekcije. Denis gastro Temple-a, bez garancije i bez odgovornosti, na najbolji mogući način preduzima sve mere kako bi se osiguralo da informacije i ukupan sadržaj website-a denisgastrotemple.rs bude maksimalno tačan, jasan, pravovremen, potpun i dostupan. Ni u kom slučaju, ne postojii odgovornost Denis gastro Temple-a za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana posetiocima/korisnicima prilikom korišćenje website-a denisgastrotemple.rs.

Vlasništvo sadržaja
Svi tekstovi na website-u denisgastrotemple.rs su u vlasništvu Denis gastro Temple-a i predstavljaju autorsko delo. Logo Denis gastro Temple-a je takođe autorsko delo i u vlasništvu je Denis gastro Temple-a. Slike na website-u denisgastrotemple.rs su preuzete sa sistema pexels.com i obrađene su prema potrebama Denis gastro Temple-a (Pexel License: All photos on Pexels can be used for free for commercial and noncommercial use; Attribution is not required. Giving credit to the photographer or Pexels is not necessary but always appreciated; You can modify the photos. Be creative and edit the photos as you like). Video materijal na website-u denisgastrotemple.rs je preuzete sa sistema video.pexels.com i obrađen je prema potrebama Denis gastro Temple-a (Pexel Video License: Pexels Videos offers completely free videos. All videos are licensed under the Creative Commons Zero (CC0) license. This means you can edit or change the videos and use them free for personal and even for commercial projects. All without asking for permission or setting a link to the source. So that attribution is not required). Drugi logotipi na website-u denisgastrotemple.rs su u vlasništvu ovlašćenih nosioca prava. Sadržaj na website-u  denisgastrotemple.rs u celini ili u delovima ne sme se kopirati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole Denis gastro Temple-a niti može biti na bilo koji drugi način ili bilo kojim drugim sredstvom distribuiran ili umnožavan bez odobrenja Denis gastro Temple-a. Denis gastro Temple-a će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Promena Uslova korišćenja
Denis gastro Temple-a zadržava pravo da bilo kada izmeni ove Uslove korišćenja, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u denisgastrotemple.rs. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ove Uslove korišćenja, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website denisgastrotemple.rs nakon postavke novije verzije Uslova korišćenja, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uslove korišćenja, kontaktirajte nas na email adresu: office@denisgastrotemple.rs.

Rezervacija stola

Greška: Obrazac za kontakt nije pronađena.